Ways you can donate

Love Light Romania operates largely on private donations and relies on fundraising to continue providing support and services. There are a number of methods below which you can use to donate and help the work of Love Light Romania. If you wish to donate by another method please contact us.
PayPal
PayPal is a safer, simpler way to send and receive money online. If you wish to make a donation via PayPal please click on the button in the next section and follow some simple, guided steps.

Donor Privacy Policy

Love Light Romania is committed to respecting the privacy of donaors; therefore, we do not lend, sell or rent mailing lists of our donors or particpants personal information to any third party. You name, address, phone nnumber or credit card information will not be used outside of the organisation. A donor may choose to remain an anonymous donor at any time.

How we use that information

Love Light Romania uses Personal information (a) to acknowledge and provide a tax receipt for donations; (b) to respond to donaor enquiries or questions about our services; (c) for internal use.

Terms and Conditions

If you wish your donation to be used for a specific project please tell us.
Unspecified donations will generally be used for the funning of the Sanctuary but we reserve the right to use them where the need is greatest.

Donation Refund Policy

Love Light Romania collects unrestricted donations on its website to support our mission. If you believe that an error has been made in connection with your online donation, contact us. We will endeavor to work with you to correct any such error, and if necessary make any refund or correction that is appropriate.

You can make a donation directly to Love Light Romania via Everyclick. You can also set up an event and use Everyclick to take donations towards your event.
Standing Order Form
We also support creating a Standing Order with your bank for an automatic monthly donation. To begin this process please download a standing order form.
Include a Gift Aid
After filling, please post to:
Love Light Romania Aid
Terry Welti - Holly Tree House
The Green Shepherdswell
Dover, Kent CT15 7LQ
One time bank transfer
Asociatia Love Light Romania
IBAN: RO20BTRLRONCRT0P39069802
Swift: BTRLRO22
Fiscal code: 14145834

Donating 3.5% taxes in Romania

Până pe 25 mai 2021, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venitul obținut în anul anterior către Asociația Love Light Romania. Anual, ai libertatea de a alege destinația unei părți din impozitul pe venit pe care îl plătești către stat pentru anul anterior. Vei ajuta, astfel, printr-o procedură simplă și transparentă, copiii și familiile din programele noastre.
În 2020, ai realizat venituri doar din salarii?

1. Completează Formularul 230 în 3 pași

a. În secțiunea I, „Date de identificare a contribuabilului”, completează datele tale, așa cum apar în cartea de identitate.

b. Dacă dorești să direcționezi 3.5% pe 2 ani, bifează în Secțiunea II.2. căsuța “Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”.

c. Semnează formularul în stânga jos, în căsuța “Semnătură Contribuabil”.

Note:

  • Secțiunea II (cu toate subpunctele care ni se aplică) este precompletată. Nu trebuie să mai completezi nimic în această secțiune.
  • Secțiunea III, „Date de identificare a împuternicitului”, se completează doar dacă semnezi formularul prin intermediul unui împuternicit. Dacă îl vei semna chiar tu, nu trebuie să completezi nimic în această secțiune.

2. Depune Formularul 230

a. Trimite formularul completat și semnat la sediul nostru:
str. Bisericii nr. 28, 551001 Ighișu-Nou, Mediaș, județul Sibiu
Noi îl vom depune ulterior la direcţia fiscală de care aparţii.

SAU

b. Trimite-l prin poștă la sediul Administrației Finanțelor Publice a sectorului sau județului de care aparții.

În 2020 ai avut venituri și din alte surse decât salariale?

1. Completează Declarația Unică online, pe site-ul ANAF.

2. Include datele Asociației în Capitolul I, Secțiunea 8, astfel:

Se bifează punctul 2, “Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult”.

În câmpul “Denumire entitate nonprofit/unitate de cult” se completează: Asociația Love Light Romania

În câmpul “Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult” se completează: 14145834

În câmpul “Cont bancar (IBAN)” se completează: RO20BTRLRONCRT0P39069802