Jacodu Summer School (EN/RO)
News

Jacodu Summer School

August 17, 2023
EN – Today the children from the Jacodu Children’s Project were attending the summer school activities. These activities are aimed at helping them to be better prepared for the next school year.

If you would like to support a child on our education support program then please contact us at jo@lovelightromania.com. It only costs 50 Euros a month for a child to access our program and to have the opportunity of a bright and purposeful future.

RO – Astăzi copiii de la proiectul “Jacodu Children’s Project” au participat la activitățile școlii de vară. Aceste activități au scopul de a-i ajuta să fie mai bine pregătiți pentru anul școlar următor.

Dacă doriți să susțineți un copil în programul nostru de sprijin educațional, vă rugăm să ne contactați la jo@lovelightromania.com. Costă doar 50 de Euro pe lună pentru ca un copil să acceseze programul nostru și să aibă oportunitatea unui viitor luminos și cu un scop.